News Letter from Brisbane

お知らせ

日本大学 商学部の学部説明会が開催されました 平成22年6月10日

日本大学商学部の藤井誠先生に来校頂き学部説明会を開催しました。
商学部の特徴や日本大学ゆえの有利性がよくわかったようでした。
経済学部経営学科との違いなど、質問も出て充実した説明会でした。